Aktuell

10.07.2014: Aile birleşimde Dil testi kalkti! Avrupa Birligi Adalet Divanın kararı

Avrupa Birligi  Adalet Divanı’nın verdiği 10.07.2014 tarihli  ‘Doğan’ kararında , Almanya’da resmi oturumu olan Türk vatandaşların eşlerine vize verilmesi i&c

Almanya doğumlu bir Türk çocuğu, 16 yaşına kadar Almanya'da kalmak hakkına sahiptir

18 Aralık 2013 tarihinde Darmstadt idari mahkemesi Almanya'da doğmuş bir Türk çocuğunun , 16 yaşına kadar ikamet izni olmadan Almanya'da kalma hakkı olduğunu hükmetti (dava

Arbeitkündigung türkce isten cikis

İşten çıkarmada görülen en yaygın hatalar (1.Bölüm)

İster işçi, isterse de işveren olsun, iş sözleşmesinin feshinin geniş kapsamlı sonuçları vardır.
Bundan ilave iş sözleşmesinin feshi zamanı yapılan hatalar taraflar açısından önemli yararlar
ve dezavantajlar oluşturmaktadır. Sizlere 16 yıllık avukatlık kariyerime dayanarak fesih
zamanı yol verilen yaygın hataları dikkatinize sunmak istiyorum.

1. Tebliğ yazılı yapılmış mıdır?

Anwaltskanzlei Şenol-Baysu

phone: 0621 / 15 60 22 7
fax: 0621 / 15 60 22 9
mail: rabaysu@t-online.de
C2, 20
D - 68159 Mannheim
Danışmanlık randevusu alın:
0621 / 15 60 22 7Ücret